Buổi triển lãm

Triển lãm WoSign

2020-12-09
WoSign đã có một sản phẩm được cấp bằng sáng chế hoàn toàn độc lập về quyền sở hữu trí tuệ - Connection King, có nhiều ưu điểm như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, kết nối nhanh, hiệu suất ổn định, tiết kiệm dây, tiết kiệm thời gian, chống ăn mòn.